Video - Sociální úsek Domova seniorů Vysočany
  

Poskytujeme registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v platném znění:

 • Domov pro seniory (§49)
 • Domov se zvláštním režimem (§50)

Pobytové služby

 • Ubytování na základě smlouvy (uzavírané s klientem na dobu neurčitou) na kompletně vybavených pokojích 
 • Celodenní stravování (5-6 denně dle zdravotní indikace klienta)
 • Nepřetržitá zdravotní péče
 • Sociálně terapeutické, aktivizační a motivační činnosti organizované pracovníky Domova
 • Pro každého klienta individuální lečebný plán
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • Praní ložního prádla a zajišťování úklidu v celém prostoru zařízení
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Služby pedikérky, kadeřnice, prodej cukrovinek a dalšího zboží

V rámci aktivizačních činností mimo jiné poskytujeme

 • Široké spektrum pohybových činností
 • Trénink paměti pro psychický rozvoj klienta např.: reminiscenční terapie, doplňování, hádání, vymýšlení apod.
 • Společné povídání si o zážitcích z minulosti a diskuze na různá témata
 • Předčítání denního tisku, zajímavostí, životopisů, beletrie a možnost využívání vlastní knihovny Domova
 • Společenské hry, umělecké a tvůrčí práce
 • Pro zájemce se budou konat pravidelné bohoslužby
 • Společné sledování filmů
 • Tématické vaření a pečení
 • Procházky v okolí našeho Domova
 • Společné oslavy narozenin včetně pohoštění
 • Účast na různých společenských akcích –  recitační pásma, přednášky atd.

 

12. 04. 2020

TOP
×