Bc. Martina Nováková


Bc. Martina Nováková

Ředitelka domova
novakova@dsvysocany.cz

Po dokončení studií nastoupila v roce 2016 do Domova seniorů Vysočany s.r.o. Od roku 2018 působila jako konzultantka v mezinárodní firmě, kde pomáhala firmám sestavit a udávat trendy zaměstnaneckých benefitů. Obor gerontologie se jí úplně nevzdálil, a tak se během této práce rozhodla, že pomůže úřadům práce jako terénní sociální pracovnice. Dlouhodobě přemýšlela, že by se ráda vrátila zpět do oboru, který vystudovala, takže když v roce 2021 přišla možnost dostat se zpátky do domova seniorů, bylo to pro ni poctou a srdeční záležitostí.
   
  

Bc. Petra Majtánová

Bc. Petra Majtánová

Vedoucí provozního úseku, asistentka ředitele
+420 775 560 565
asistentka@dsvysocany.cz


Petra pochází ze Slaného, kde vystudovala gymnázium. Následně strávila část pracovních zkušenosti v zahraničí ve Velké Británii a ve Španělsku.  Po návratu z Velké Británie vystudovala bakalářský obor na Institutu vzdělávání a poradenství v Praze.
Vždy se věnovala převážně dětem nebo působila v gastronomii. Až vysoká škola ji ukázala možnosti personalistiky a administrativy.
Nyní by se ráda věnovala zcela jiné věkové skupině než doposud a nasbírala tak nové životní i pracovní zkušenosti.

    

Bc. Lucie Jandová

Bc. Lucie Jandová

Vedoucí zdravotního úseku
+420 775 565 543
vrchni@dsvysocany.cz

Lucie pochází z Nymburka, kde vystudovala střední zdravotnickou školu - obor všeobecná sestra a bakalářské studium na fakultě zdravotnických studií v Pardubicích v tom samém oboru. Několik let pracovala na interním oddělení a oddělení následné péče, po odchodu z nemocnice nastoupila na pozici vrchní sestry, kde nabyla mnoho cenných zkušeností. Nyní pracuje jako vedoucí sociálně zdravotního úseku v Domově seniorů Vysočany. Společně s celým svým týmem se snaží o zvyšovaní kvality života klientů a dlouhodobě se zajímá o oblast paliativnÍ péče v sociálních službách. Práce se seniory ji naplňuje a přála by si, aby v Domově strávili krásný a spokojený podzim života. 

  

Lada Lipowská

Lada Lipowská, DiS.

Staniční sestra
+420 702 166 113
stanicni@dsvysocany.cz

Lada pochází z Kolína. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Benešově a poté i fyzioterapii. Pracovala v domově seniorů, na LDN i na  interním oddělení. Nyní pracuje jako staniční sestra zdravotního úseku v Domově seniorů Vysočany. Vždy chtěla pomáhat ostatním. Práce staniční sestry je pro ni přínosná a každý den ji obohatí o něco nového. Základem pro ni je, aby se senioři vždy cítili, co nejlépe a každý den byl pro každého z nich ten nejlepší. Úsměv na jejich tvářích je to nejcennější, co může dostat.

Bc. Nela Krasnovská, DiS.

Mgr. Markéta Volfová

Sociální pracovnice
+420 775 065 565
socialni@dsvysocany.cz

Markéta vystudovala bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník na Univerzitě v Pardubicích. Dále poté pokračovala ve studiu na Jihočeské univerzitě, v oboru psychosociální péče o děti, dospělé a seniory. Již během svého studia věděla, že bude chtít pracovat se seniory, a i proto si zvolila téma diplomové práce, zaměřenou právě na tuto cílovou skupinu.Po dokončení studia pracovala na oddělení následné péče, kde získala cenné zkušenosti. Práce sociální pracovnice jí naplňuje, jelikož má možnost být v každodenním kontaktu s klienty.

  

Bc. Monika Navrátil, DiS.

Sociální pracovnice - evidence žádostí
+420 601 526 025
zadosti@dsvysocany.cz

Moniku během studia zaujala práce se seniory a tak nastoupila na pozici aktivizačního pracovníka, kde byla s klienty v každodenním kontaktu. Získala tak zkušenosti, které nyní může uplatnit i na pozici sociální pracovnice. Práce se seniory ji velice těší a naplňuje.

  

Ilona Štruncová

Ilona Štruncová

Vedoucí přímé péče
+420 601 324 711
metodik@dsvysocany.cz

Ilona pracuje v Domově seniorů Vysočany s.r.o. od roku 2017 na pozici pracovníka v sociálních službách. Již delší dobu se pohybuje v oblasti sociálních služeb, ale nejvíce jí zaujala práce se seniory. Již během své praxe „pečovatelky“ prokazovala schopnosti vedení týmu a dbala na kvalitu poskytované péče našim klientům, a tak v roce 2019 povýšila na pozici metodika/vedoucí přímé péče.
Hana Nerudová

Vedoucí kuchyně
+420 602 793 946
kuchyn@dsvysocany.cz

 Hana pochází z Prahy a před nástupem do Domova seniorů působila ve zcela jiném oboru. Vystudovala sice obor kuchařka – servírka a Střední školu gastronomickou a hotelovou zakončenou maturitou, ale posledních osm let se věnovala klientům a poradcům v oblasti bankovnictví a také působila několik let v realitách. I přesto, že jí práce bavila, stále jí to táhlo do sektoru stravování a gastronomie. Když se pak následně naskytla příležitost v Domově seniorů Vysočany s. r. o. na pozici Vedoucí stravovacích služeb/hospodářka, byla to pro ni jasná volba. Zde se může konečně dostatečně realizovat a se svým týmem tak připravovat klientům pestrou a vyváženou domácí stravu, pečené slané a sladké moučníky a plnit tak klientům jejich přání. Neboť jak české přísloví praví – „Dobré jídlo, dobré pití prodlužují živobytí.“ 

06. 11. 2019

TOP
×