Celý areál Domova seniorů Vysočany je kompletně bezbarierový, včetně přístupu na venkovní terasu a vlastní uzavřenou zahradu. Poskytujeme komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 • Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Na základě stanovení lékaře, podávají sestry klientům léky, provádí převazy, výměnu permanentních katetrů atd.
 • Přímou obslužnou péči v našem domově zajišťují „pečovatelé“, kteří vedou klienty k soběstačnosti a jsou připraveni pomoct v situacích, kdy je jejich pomoc nezbytná.

  Pečovatelé pomáhají našim klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • hygieny a toalety
  • pohybu
  • oblékání
  • stravování+pitný režim
  • doprovod k lékaři
  • prostorová orientace
     
 • V rámci Domova seniorů Vysočany nabízíme i ošetřovatelskou rehabilitaci pod vedením fyzioterapeutky. Cvičení s klienty probíhá skupinově i individuálně na pokojích. Pohyb je důležitý i pro imobilní klienty na lůžku. 
 • Náš personál je pravidelně školen na polohování klientů, na správnou manipulaci s klientem a také na problematiku ikontinence. Na správné používání předepsané metodiky a inkontinenčních pomůcek dohlíží supervisoři z řad našich zaměstnanců. 
 • Péči o imobilní klienty nám pomáhají zabezpečit i zvedací zařízení či jiné kompenzační pomůcky, které máme pro naše klienty k zapůjčení.

  

09. 06. 2019

TOP
×